Anavatan Bursa Partisi

Misyon Vizyon

Misyon-Vizyon

Gelecek bizimdir...

Anavatan Partisi (kısaltması ANAP), 1983 yılında Turgut Özal tarafından kurulmuş olan siyasi parti. 1983’ten 1991’e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kalmış, 1996 ile 2002 yılları arasında da çeşitli koalisyon hükümetlerinin içinde yer almıştır. 31 Ekim 2009 tarihinde Demokrat Parti ile birleşme kongresi yaptı. Lakin bu birleşme hayat bulmadığı için 7 Eylül 2011 tarihinde bu birleşme sonlandırılarak ANAVATAN PARTİSİ olarak tekrar siyaset sahnesindeki yerini almıştır.

ANAP dört eğilime, dolayısıyla CHP’den kaynaklanan eğilime de sahip çıkma iddiasına karşın, siyasi yelpazenin sağında yer alan muhafazakar bir parti olmuştur. ANAP’ın muhafazakarlığı daha önceki sağ partilere oranla daha kentselleşmiş bir özellik göstermiştir. Özellikle Turgut Özal döneminde, ANAP’ta liderin ağırlığı, daha önceki sağ partilere göre daha belirgin olmuştur. Bütün toplumsal kesimlerden seçmenlere seslenen bir “seçmen partisi” niteliği gösteren ANAP, 1983, 1984 ve 1987’de eski sağ partilerin seçmenlerinin büyük bölümünün oylarını kendine çekti. 1980’li yıllarda en güçlü olduğu bölge, 12 Eylül öncesi üç sağ partinin (AP, MSP ve MHP) toplam gücünün en yüksek düzeye eriştiği Orta Anadolu’ydu. Ama, ülkenin tüm bölgelerinde, kırda ve kentte farklı ölçülerde de olsa, başarılı oldu.

Anavatan Partisi iktidarları süresince Türkiye’de neo-liberal sisteme geçişi şiddetle desteklemiş ve bu doğrultuda icraatlar ortaya koymuştur. Günümüzde halen bu dönemde yaşanan değişimlerin etkilerinin sosyal ve ahlaki hayata yansımaları tartışılmaktadır.

Parti ideoloji olarak Adalet Partisi (AP) misyonunun devamı gibi gözükse de uygulama ve politik yaklaşımlarında AP’nin misyonundan farklılık göstermiştir. 12 Eylül Darbesi’nden sonra merkez sağ kulvarı paylaştığı Doğru Yol Partisi’ne (DYP) göre çağdaş, kentli ve bilim yanlısı bir sağ oluşum çizgisi çizmeyi istemiştir.